Competition 2020 (TIẾNG VIỆT)

CLICK HERE TO READ ENGLISH VERSION

NGÀY 1 – Trắng Đen

Best Of The Day Trắng Đen | Best Of The Day Black & Grey

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: Tối thiểu cỡ giấy A4 (20 cm x 30 cm)
 • Vị trí: Bất kỳ
 • Màu: Đen, Trắng, Xám và Sắc Xám
 • Thể loại: Tất cả thể loại đều có thể tham gia
 • Hình thức: Thực hiện tác phẩm tại chỗ trong vòng 6 tiếng (nghiêm cấm làm trước kể cả việc scan hình)
 • Thời gian: Bắt đầu thi từ 11:00 AM đến 17:00 PM
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện

Best Of The Day Blackwork

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: Tối thiểu cỡ giấy A5 (15 cm x 21 cm)
 • Vị trí: Bất kỳ
 • Màu: Đen
 • Thể loại: Tất cả thể loại theo phong cách Blackwork như tribal, maori, ornament, mandala, geometric, abstract pattern…
 • Hình thức: Thực hiện tác phẩm tại chỗ trong vòng 6 tiếng (nghiêm cấm làm trước kể cả việc scan hình)
 • Thời gian: Bắt đầu thi từ 11:00 AM đến 17:00 PM
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện

Kín Tay Hoặc Chân Trắng Đen | Black & Grey Full Sleeve or Full Leg

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: tối thiểu 70% tay hoặc 70% chân
 • Vị trí: Tay hoặc Chân
 • Màu: Đen, Trắng, Xám và Sắc Xám
 • Thể loại: Tất cả thể loại đều có thể tham gia
 • Hình thức: Tác phẩm đã hoàn tất và lành lặn trước cuộc thi
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.

Kín Lưng hoặc Ngực Bụng Trắng Đen | Black & Grey Full Front or Full Back

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: 100% lưng hoặc 100% ngực bụng
 • Vị trí: Full Lưng hoặc Full Ngực Bụng
 • Màu: Đen, Trắng, Xám và Sắc Xám
 • Thể loại: Tất cả thể loại đều có thể tham gia
 • Hình thức: Tác phẩm đã hoàn tất và lành lặn trước cuộc thi
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.

Châu Á Trắng Đen | Black & Grey Oriental New School or Oriental Old School

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: 70% – 100% lưng, tay, chân, ngực bụng.
 • Vị trí: Lưng, tay, chân, ngực bụng.
 • Màu: Đen, Trắng, Xám và Sắc Xám
 • Thể loại: Các hình mẫu về văn hóa phương Đông như Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc v.v…
 • Hình thức: Tác phẩm đã hoàn tất và lành lặn trước cuộc thi
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.

Tả Thực Trắng Đen | Black & Grey Realistic

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: Tối thiểu cỡ giấy A4 (20 cm x 30 cm)
 • Vị trí: Bất kỳ
 • Màu: Đen, Trắng, Xám và Sắc Xám
 • Thể loại: Chân dung tả thực và Fantasy
 • Hình thức: Tác phẩm đã hoàn tất và lành lặn trước cuộc thi
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.

Mở Đăng Ký Best Of The Show | Best Of The Show Open For Registration

 • Kích thước: 100% full lưng, tay, chân hoặc ngực bụng.
 • Vị trí: Tự do
 • Màu: Tự do
 • Thể loại: Tự do
 • Thể thức: Thi đồng đội hoặc thi cá nhân
 • Thời gian: Bắt đầu từ 11:00 AM
 • Yêu cầu đăng ký trước trong ngày 1, tác phẩm sẽ được chấm ngày 2
 • Gồm 1 giải duy nhất
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.
 • Lưu ý: Tác phẩm phải bắt buộc phải show trên sân khấu mỗi cuối ngày nhằm giữ cho cuộc thi minh bạch

NGÀY 2 – Màu

Best Of The Day Màu | Best Of The Day Color

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: Tối thiểu cỡ giấy A4 (20 cm x 30 cm)
 • Vị trí: Bất kỳ
 • Màu: Tự do
 • Thể loại: Tất cả thể loại đều có thể tham gia
 • Hình thức: Thực hiện tác phẩm tại chỗ trong vòng 6 tiếng (nghiêm cấm làm trước kể cả việc scan hình)
 • Thời gian: Bắt đầu thi từ 11:00 AM đến 17:00 PM
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện

Kín Tay Hoặc Chân Màu | Full Color Sleeve or Full Color Leg

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: tối thiểu 70% tay hoặc 70% chân
 • Vị trí: Tay hoặc Chân
 • Màu: Bất kỳ
 • Thể loại: Tất cả thể loại đều có thể tham gia
 • Hình thức: Tác phẩm đã hoàn tất và lành lặn trước cuộc thi
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.

Kín Lưng hoặc Ngực Bụng Màu | Full Color Front or Full Color Back

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: 100% lưng hoặc 100% ngực bụng
 • Vị trí: Full Lưng hoặc Full Ngực Bụng
 • Màu: Bất kỳ
 • Thể loại: Tất cả thể loại đều có thể tham gia
 • Hình thức: Tác phẩm đã hoàn tất và lành lặn trước cuộc thi
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.

Châu Á Màu | Color Oriental New School or Oriental Old School

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: 70% – 100% lưng, tay, chân, ngực bụng.
 • Vị trí: Lưng, tay, chân, ngực bụng.
 • Màu: Bất kỳ
 • Thể loại: Các hình mẫu về văn hóa phương Đông như Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc v.v…
 • Hình thức: Tác phẩm đã hoàn tất và lành lặn trước cuộc thi
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.

Best Of The Day Mini Work ( Giải dành cho giới trẻ tham gia cọ xát )

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước:  Tối đa cỡ giấy A5 (15 cm x 21 cm)
 • Vị trí: Tự do
 • Màu: Tự do
 • Thể loại: Tự do
 • Hình thức: Thực hiện tác phẩm tại chỗ trong vòng 6 tiếng (nghiêm cấm làm trước kể cả việc scan hình)
 • Thời gian: Bắt đầu thi từ 11:00 AM đến 17:00 PM
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện

Tả Thực Màu | Color Realistic

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: Tối thiểu cỡ giấy A4 (20 cm x 30 cm)
 • Vị trí: Bất kỳ
 • Màu: Bất kỳ
 • Thể loại: Chân dung tả thực và Fantasy
 • Hình thức: Tác phẩm đã hoàn tất và lành lặn trước cuộc thi
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.

Best Of The Day Thể Loại Tự Do |Best Of The Day Freestyle

( 1st – 2nd – 3rd )

 • Kích thước: Tối thiểu cỡ giấy A4 (20 cm x 30 cm)
 • Vị trí: Tự do
 • Màu: Tự do
 • Thể loại: Tự do
 • Hình thức: Thực hiện tác phẩm tại chỗ trong vòng 6 tiếng (nghiêm cấm làm trước kể cả việc freehand hình)
 • Thời gian: Bắt đầu thi từ 11:00 AM đến 17:00 PM
 • Gồm 3 giải: Nhất, Nhì, Ba
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện
 • Lưu ý: Tác phẩm tham gia hạng mục này không được sử dụng kỹ thuật Scan. Tất cả đều phải vẽ Freehand trực tiếp trên da.

Best Of The Show (Final)

( 1st )

 • Kích thước: 100% full lưng, tay, chân hoặc ngực bụng.
 • Vị trí: Tự do
 • Màu: Tự do
 • Thể loại: Tự do
 • Thể thức: Thi đồng đội hoặc thi cá nhân
 • Thời gian: Bắt đầu từ 11:00 AM
 • Yêu cầu đăng ký trước trong ngày 1, tác phẩm sẽ được chấm ngày 2
 • Gồm 1 giải duy nhất
 • Nơi đăng ký: Quầy đăng ký thi tại Khuôn viên sự kiện. Vui lòng dẫn người mẫu đi cùng.
 • Lưu ý: Tác phẩm phải bắt buộc phải show trên sân khấu mỗi cuối ngày nhằm giữ cho cuộc thi minh bạch